☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rewitalizacja Szczawna-Zdroju - Rewaloryzacja budynków mieszkalnych

Przedmiotem przedsięwzięcia była renowacja siedmiu wielorodzinnych budynków mieszkalnych usytuowanych w zurbanizowanej części miasta. Rewaloryzacja części wspólnych budynków mieszkalnych polegała na odnowieniu głównych elementów konstrukcji: dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podjęciu działań w zakresie oszczędności energetycznej. Zakres prac obejmował:

·         docieplenie ścian zewnętrznych budynków,

·         docieplenie ścian wewnętrznych oraz stropów poddaszy, w tym również stropów pod strychami nieużytkowymi,

·         izolację poziomą ścian, w tym hydroizolację ścian przyziemia i wykonanie opasek wokół budynków,

·         wykonanie pokryć dachowych,

·         wymianę obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych,

·         wymianę stolarki okiennej i  drzwiowej zewnętrznej.

Pracami budowlanymi objęte zostały następujące budynki mieszkalne, które usytuowane są na obszarze wsparcia wskazanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji:

·         przy ul. Łączyńskiego 36,

·         przy ul. Łączyńskiego 64,

·         przy ul. Sienkiewicza 39,

·         przy ul. Równoległej 17,

·         przy ul. Słowackiego 12,

·         przy ul. Sienkiewicza 19a,

·         przy ul. Chopina 17.

Jednym z głównych założeń projektu było przywrócenie funkcji miejskich i społecznych na obszarze zagrożonym degradacją poprzez poprawę jakości stanu zasobów mieszkalnych.

 
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet nr 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Ślaska (Miasta)”
Działanie nr 9.2 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców”
Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPDS.09.02.00-02-024/10-00 z dnia 06.12.2011 r.
Całkowita wartość Projektu: 1 284 330,63 zł.
Kwota dofinansowania: 806 479,64 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji: 2008-2011

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2012-04-05 12:26:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechaczyk Paula
(2013-10-08 11:51:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 113705