Opracowanie i wydanie albumów promujacych uzdrowiskowo-kulturowy potencjał Szczawna-Zdroju

 

Przedsięwzięcie obejmowało opracowanie cyklu wydawniczego i wydanie 5 albumów promujących uzdrowiskowe miasto Szczawno-Zdrój. Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie najbardziej atrakcyjnych miejsc Szczawnie-Zdroju, jego walorów stworzonych przez naturę, jak i w wyniku dokonań człowieka, jak również przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, społecznym, rekreacyjnym, sportowym, efektów inicjatyw i aktywności miejscowej społeczności. Jednocześnie cykl wydawniczy miał służyć ukazaniu Szczawna-Zdroju jako miejsca, w którym uzupełniają się wzajemnie i eksponują dobre tradycje i wielopokoleniowe dokonania oraz dynamiczne i różnorodne trwałe odpowiedzi na wyzwania współczesności. Wydawnictwa mają zachęcać do odwiedzenia Szczawna-Zdroju, w którym urok uzdrowiska z jego najświetniejszego, dziewiętnastowiecznego okresu łączy się z dokonaniami dnia dzisiejszego otwartego na wyzwania przyszłości – Szczawna-Zdroju będącego atrakcyjnym przykładem miasta harmonijnie łączącego tradycje z wymogami współczesności.
Cykl wydawniczy zatytułowany „SZCZAWNO-ZDRÓJ. Bogactwo natury i dokonań człowieka” składa się z pięciu następujących pozycji:
  • „SZCZAWNO-ZDRÓJ”,
  • „SZCZAWNO-ZDRÓJ. Bogactwo natury i dokonań człowieka. TEATR ZDROJOWY IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO”,
  • „SZCZAWNO-ZDRÓJ. Bogactwo natury i dokonań człowieka. MIEJSCA, LUDZIE, ZDARZENIA”,
  • „SZCZAWNO-ZDRÓJ. Bogactwo natury i dokonań człowieka. RELAKS WŚRÓD MAGICZNEJ ZIELENI”,
  • „SZCZAWNO-ZDRÓJ. Bogactwo natury i dokonań człowieka. DAWNIEJ I DZIŚ”.
Cztery pierwsze pozycje z wyżej wymienionych to wydania albumowe, natomiast piątą pozycję stanowi swego rodzaju przewodnik po mieście, na który składa się m.in. mapa wzbogacona o fotografie i opisy najciekawszych miejsc, które warto zobaczyć.
 
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”
Działanie nr 6.4 „Turystyka kulturowa”
Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPDS.06.04.00-02-001/10-00 z dnia 06.07.2010 r.
Całkowita wartość Projektu: 206 948,50 zł.
Kwota dofinansowania: 144 863,94 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2010-08-06 10:21:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechaczyk Paula
(2012-04-05 12:19:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki