☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informatyzacja Urzędu Miejskiego celem usprawnienia świadczonych usług elektronicznych

 

Przedmiotem projektu był zakup, instalacja i wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju następujących elementów zintegrowanego systemu informatycznego:
  • sprzętu informatycznego w postaci zestawów komputerowych i serwerów wraz z oprogramowaniem,
  • budowa wewnętrznej sieci logicznej LAN wraz z elementami aktywnymi i dostosowaniem pomieszczenia serwerowi,
  • oprogramowania umożliwiającego świadczenie elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego i elektronicznej skrzynki podawczej, czyli tzw. załatwianie spraw przez Internet.
Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia potencjału administracyjnego Gminy Szczawno-Zdrój w obszarze zastosowań technologii teleinformatycznych, zapewnienia warunków stałego rozwoju dla usług publicznych świadczonych on-line. Zakres funkcjonalny niniejszego projektu obejmował:
  • rozbudowę bazy sprzętu informatycznego w Urzędzie,
  • modernizację sieci wewnętrznej Urzędu,
  • rozbudowę systemów informatycznych wspomagających realizację zadań publicznych urzędu oraz wdrożenie e-usług,
czego efektem jest wprowadzenie elektronicznych usług publicznych dla ludności, wzrost jakości obsługi petentów oraz usprawnienie pracy urzędu.
W ramach przedsięwzięcia wybudowana została instalacja teletechniczna i zasilająca, serwerownia oraz wymienione zostało okablowanie budynku Urzędu Miejskiego. Niezbędnym elementem projektu było wyposażenie w sprzęt komputerowy stanowisk pracy, z których są świadczone e-usługi publiczne.
Natomiast część projektu dotyczy wydatków poniesionych we wcześniejszych latach, obejmujących zakup 12 zestawów komputerowych i 5 zestawów podpisu elektronicznego w roku 2008 oraz usługi elektronicznej skrzynki podawczej i 20 formularzy wniosków w 2009 roku.
 
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)”
Działanie nr 2.2 „Rozwój usług elektronicznych”
Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPDS.02.02.00-02-061/09-00 z dnia 18.01.2010 r. Całkowita wartość Projektu: 158 835,05 zł.
Kwota dofinansowania: 128 255,06 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2010-08-06 10:18:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechaczyk Paula
(2012-04-05 12:16:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 113705