☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego celem zapewnienia bezpieczeństwa turystom

 

Przedmiotem przedsięwzięcia był zakup i montaż kamer do rozbudowy miejskiego monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie centrum monitorowania znajdującego się w budynku Urzędu Miejskiego w sprzęt wraz z oprogramowaniem: serwer oraz monitory do podglądu obrazu z kamer. Kamery zainstalowane zostały w obszarze wędrówek pieszych w centrum miasta oraz w miejscach atrakcyjnych turystycznie, licznie odwiedzanych przez turystów i kuracjuszy. W ramach Projektu dokonano zakupu i montażu 16 kamer stałopozycyjnych szerokokątnych oraz 11 kamer szybkoobrotowych w technologii IP, zestawów transmisyjnych, oświetlaczy podczerwieni, rejestratora obrazu, dysków twardych, monitorów oraz niezbędnego oprogramowania.
Natomiast część projektu dotyczyła zakupu w latach 2008-2009 3 zintegrowanych kamer szybkoobrotowych wraz z nadajnikami i odbiornikami oraz 3 kamer szybkoobrotowych widzących w ciemnościach wraz z zestawami WiFi.
Realizacja przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu nowoczesnego elektronicznego systemu monitorującego skutecznie przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa turystów i kuracjuszy odwiedzających uzdrowiskowe miasto poprzez ograniczenie zjawisk przestępczości pospolitej i patologii społecznej.
 
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”
Działanie nr 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”
Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPDS.06.05.00-02-028/09-00 z dnia 11.02.2010 r. Całkowita wartość Projektu: 486 659,18 zł.
Kwota dofinansowania: 340 171,43 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji: 2008-2010
Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2010-08-06 10:14:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechaczyk Paula
(2012-04-05 12:06:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 113705