☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowa traktu spacerowego na szlaku Hochbergów w ciągu ul. Wojska Polskiego w Szczawnie-Zdroju wraz z modernizacją małej infrastruktury przestrzeni publicznej

 

Budowa traktu spacerowego obejmowała przebudowę ul. Wojska Polskiego oraz terenów przyległych, a mianowicie części ul. Kolejowej, ul. Zdrojowej, obszaru parkowego ze skwerem przed „Domem Zdrojowym”, na którą składał się następujący zakres prac:
  • wykonanie i modernizacja kanalizacji deszczowej,
  • wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej,
  • wykonanie oświetlenia parkowego,
  • wykonanie, zakup i montaż elementów małej architektury (fontanna, altana, murki ogrodowe, ogrodzenie, ławki, kosze).
Ulica łącząca liczne obiekty sanatoryjne została przebudowana na trakt przeznaczony dla ruchu pieszego oraz został zrewaloryzowany obszar parkowy przed największym sanatorium w Szczawnie-Zdroju – „Domem Zdrojowym” i wyposażony w widowiskową fontannę, altanę z bali oraz ławki. Dokonano licznych nasadzeń zieleni. Wytyczono również szereg miejsc postojowych.
Istotnym elementem przebudowy ul. Wojska Polskiego jest zmiana funkcji ulicy w ciąg spacerowy z możliwością awaryjnego przejazdu poprzez zastosowanie blokad ulicznych sterowanych elektronicznie oraz likwidację krawężnika dzielącego jezdnię od chodnika i zastąpienie ściekiem wykonanym z materiału ceramicznego.
 
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”
Działanie nr 6.1 „Turystyka uzdrowiskowa”
Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPDS.06.01.00-02-007/09-00 z dnia 19.10.2009 r.
Całkowita wartość Projektu: 2 335 429,01 zł.
Kwota dofinansowania: 1 587 206,08 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji: 2009-2010

 

Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2010-08-06 10:03:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechaczyk Paula
(2012-10-29 13:26:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 113705