Uchwała Nr XXXV/18/09 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawna-Zdroju

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki