Budowa drogi publicznej stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe

Inwestycja obejmuje budowę drogi stanowiącej dojazd do ul. Chopina w Szczawnie-Zdroju, łączącej tereny inwestycyjne pod budownictwo mieszkaniowe, tzw. Osiedle Zdrojowe. W ramach zadania wykonane zostaną następujące elementy:

- droga o długości 218 m z nawierzchnią asfaltową, o szerokości jezdni 6 m,

- obustronne utwardzone pobocze,

- odwodnienie drogowe na długości około 100 m,

- oświetlenie uliczne.

Na połączeniu z istniejącym ciągiem pieszo-jezdnym powstanie skrzyżowanie łączące oba ciągi w jeden system komunikacyjny.

Całkowita wartość zadania: 1 599 000,00 zł.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:  799 500,00 zł.

Okres realizacji: 2022-2023

Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2022-09-07 11:41:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechaczyk Paula
(2022-09-07 11:59:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki