Przebudowa ulic Lipowej, Słonecznej oraz odcinka Topolowej w Szczawnie-Zdroju

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic Lipowej, Słonecznej i odcinka Topolowej, która obejmuje:

- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z podbudową,

- wykonanie nowych wjazdów do posesji prywatnych i zjazdów publicznych wraz z istniejącymi skrzyżowaniami,

- wykonanie przyulicznych miejsc postojowych, 

- modernizację i przebudowę istniejącego parkingu,

- wymianę nawierzchni chodników,

- wykonanie odwodnienia dróg,

- wykonanie zielonych pasów rozdziału, 

- elementy małej architektury (ławki, kosze itp.).

Zadanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz podniesienia estetyki przestrzeni publicznej w centrum uzdrowiskowego miasta.

Całkowita wartość zadania: 3 422 218,39 zł.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:  2 053 331,03 zł.

Okres realizacji: 2022 rok

Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2022-09-07 10:40:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechaczyk Paula
(2022-09-07 11:20:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki