☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe części terenu Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany w Szczawnie-Zdroju

Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe części terenu Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany obejmuje przede wszystkim:

  • budowę pawilonu klubowo-socjalnego, w którym zlokalizowane będą m.in. ogólnodostępne toalety, szatnie, punkt konsumpcyjny, pomieszczenie biurowe i magazynowo-garażowe, a na zewnętrznej ścianie – niewielka ścianka wspinaczkowo-boulderingowa,
  • wykonanie ścieżki fitness na podwyższeniu z desek tarasowych wyposażonej w różnorodne urządzenia do zewnętrznych ćwiczeń fitness oraz terenowe miejsca wypoczynkowe (ławki),
  • urządzenie terenowych miejsc wypoczynkowych w postaci siedzisk wypoczynkowych (leżaki zewnętrzne zgrupowane w pary),
  • wykonanie ogrodzonego placu zabaw dla dzieci wyposażonego w urozmaicone urządzenia zabawowe,
  • wyposażenie obiektu w elementy małej architektury typu ławki parkowe, siedziska widowni, stojaki rowerowe, pojemniki na śmieci itp.,
  • wykonanie ciągów pieszych,
  • wykonanie infrastruktury technicznej, tj. instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej.

Zmodernizowana infrastruktura i nowoczesne obiekty i urządzenia będą ogólnodostępne, nieodpłatne i służyć będą rekreacji turystów, kuracjuszy, mieszkańców Gminy i okolic.

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”

Działanie nr 6.1 „Turystyka uzdrowiskowa”

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPDS.06.01.00-02-004/13-00 z dnia 23.09.2013 r.

Całkowita wartość Projektu: 3 969 882,82 zł.

Kwota dofinansowania: 2 778 917,98 zł.

Okres realizacji: 2013-2014

Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2013-10-08 11:45:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechaczyk Paula
(2014-09-05 09:45:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 113705