☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Sobota 08.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały Nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowychel. menu2020-08-04MODYFIKACJA
Konsultacje społeczne projektu aktualizacji dokumentu "STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ na lata 2013 -2020" el. menu2020-08-04MODYFIKACJA
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały Nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowychel. menu2020-08-04MODYFIKACJA
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy DN500 mm i ciśnieniu 1,6 MPa na odcinku od ul. Wysockiego w Wałbrzychu do ul. Szczawieńskiej w Szczawnie-Zdroju /rejon pawilonu TESCO/"el. menu2020-08-04MODYFIKACJA
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały Nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowychel. menu2020-08-04MODYFIKACJA
Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na termomodernizację budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 41a w Szczawnie-Zdroju w związku z realizacją projektu RPO WD pn. "Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Równoległej 11, 12 i 16, ul. Solickiej 2, ul. Okrężnej 3,ul. Sienkiewicza 34 i 41a oraz ul. Kolejowej 15 w Szczawnie-Zdroju" (Zapytanie ofertowe nr 11/2018)el. menu2020-08-04MODYFIKACJA
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały Nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowychel. menu2020-08-04MODYFIKACJA
Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na termomodernizację budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 15 w Szczawnie-Zdroju w związku z realizacją projektu RPO WD pn. "Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Równoległej 11, 12 i 16, ul. Solickiej 2, ul. Okrężnej 3,ul. Sienkiewicza 34 i 41a oraz ul. Kolejowej 15 w Szczawnie-Zdroju" (Zapytanie ofertowe nr 9/2018)el. menu2020-08-04MODYFIKACJA
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały Nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowychel. menu2020-08-04MODYFIKACJA
Ogłoszenie przetargu ofertowego na sprzedaż materiału porozbiórkowego w postaci płyt granitowych o wymiarach ok. 120 cm x 70-80 cn i grubości nieregularnej max, 15 do 18 cm w ilości ok. 100 szt.el. menu2020-08-04MODYFIKACJA
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały Nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowychel. menu2020-08-04MODYFIKACJA
Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na termomodernizację budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Okrężnej 3 w Szczawnie-Zdroju w związku z realizacją projektu RPO WD pn. "Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Równoległej 11, 12 i 16, ul. Solickiej 2, ul. Okrężnej 3,ul. Sienkiewicza 34 i 41a oraz ul. Kolejowej 15 w Szczawnie-Zdroju" (Zapytanie ofertowe nr 6/2018)el. menu2020-08-04MODYFIKACJA
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały Nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowychel. menu2020-08-04MODYFIKACJA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15 dotyczące termomodernizacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Henryka Sienkiewicza 34 w Szczawnie-Zdroju w związku z realizacją projektu RPO WD pn. "Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Równoległej 11, 12 i 16, ul. Solickiej 2, ul. Okrężnej 3,ul. Sienkiewicza 34 i 41a oraz ul. Kolejowej 15 w Szczawnie-Zdroju"el. menu2020-08-04MODYFIKACJA
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały Nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowychel. menu2020-08-04MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych 20 kV na dz. nr 1/12, AM-1, obręb 1 Szczawno-Zdrój, w granicach terenów zamkniętychel. menu2020-08-04MODYFIKACJA
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały Nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowychel. menu2020-08-04MODYFIKACJA
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak: WPN.6320.70.2016.JZ o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego zarządzenia RDOŚ we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura Ostoja nad Bobrem PLH020054 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 2723) oraz zarządzenia RDOŚ we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Masyw Chełmca PLH020057 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 2724), które wejdą w życie w dniu 21 czerwca 2016 r.el. menu2020-08-04MODYFIKACJA
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały Nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowychel. menu2020-08-04MODYFIKACJA
Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na termomodernizację budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Henryka Sienkiewicza 34 w Szczawnie-Zdroju w związku z realizacją projektu RPO WD pn. "Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Równoległej 11, 12 i 16, ul. Solickiej 2, ul. Okrężnej 3,ul. Sienkiewicza 34 i 41a oraz ul. Kolejowej 15 w Szczawnie-Zdroju" (Zapytanie ofertowe nr 1/2018)el. menu2020-08-04MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
 
 
ilość odwiedzin: 8258751

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X