☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Niedziela 28.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na umieszczenie reklamy na gruncie gminnym

Zezwolenie na umieszczenie reklamy na gruncie gminnym


Wymagane dokumenty :
1. Projekt plastyczny reklamy oraz projekt techniczny reklamy wykonany przez osobę uprawnioną
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją reklamy, a w przypadku wykonywania reklam wolnostojących mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesioną lokalizacją reklamy i uzgodnieniami antykolizyjnymi
3. Pozytywna opinia konserwatora zabytków
4. Kserokopia zgłoszenia do Starostwa Powiatowego zamiaru montażu reklamy w przypadku reklam wolnostojących
5. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia na nim reklamy
Opłaty :
1. Opłata za umieszczenie reklamy na gruncie gminnym - zgodnie z Uchwałą Nr XX/6/04 Rady Miejskiej Szczawna Zdroju z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie zasad umieszczania reklam i pobierania opłat za ekspozycję reklam na terenach i obiektach komunalnych.
2. Opłata za zajęcie przez rzut poziomy 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy za każdy dzień - 10 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto bankowe Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój. 
Nr konta: 55 1020 5095 0000 5402 0011 2458.

Miejsce złożenia dokumentów :
Punkt Obsługi Interesanta pok. nr 5

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Szczawna Zdroju w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Wydział Gospodarki Komunalnej
Inspektor ds. infrastruktury komunalnej i drogownictwa pok. nr 25 i nr 26
tel. 849 39 25 i 849 39 26

Podstawa prawna :
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1986 r Nr 6 poz. 33),
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami),
- Uchwała Nr XX/6/04 Rady Miejskiej Szczawna Zdroju z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie zasad umieszczania reklam i pobierania opłat za ekspozycję reklam na terenach i obiektach komunalnych.
Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Paula Piechaczyk
(2004-01-29 10:34:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Paula Piechaczyk
(2015-04-17 10:34:18)

 
 
liczba odwiedzin: 8864067

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X