☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie wypisów i wyrysów z MPZP lub ze Studium

Miejsce złożenia wniosku:

Punkt Obsługi Interesanta (pokój nr 2)

Godziny przyjmowania klientów:

W godzinach pracy Urzędu

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Każdy ma prawo wglądu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

1. Od wypisu:

   a) do 5 stron - 30 zł
   b) powyżej 5 stron - 50 zł

2. od wyrysu:

   a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł (nie więcej niż 200 zł)

Opłatę można uiścić w siedzibie Urzędu Miejskiego lub wpłacić na konto: PKO BANK POLSKI S.A. nr konta 55 1020 5095 0000 5402 0011 2458

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek złożony z kompletem danych załatwiany jest średnio w ciągu 2 tygodni, maksymalnie - w ciągu 1 miesiąca.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty:

Wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami  - do pobrania poniżej
Lista załączników do formularza:

  • Mapa obejmująca obszar objęty wnioskiem.
  • Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.
  • Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Komórka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami (pokój nr 36)
74 849 39 36

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wytworzył:
Agnieszka Królikowska
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2004-01-30 15:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2022-02-25 13:06:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 113825