☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Niedziela 11.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Burmistrz - Marek Fedoruk

 

 

 

 

Burmistrz Szczawna-Zdroju
Marek Fedoruk

 

tel.: (74) 849-39-16

fax: (74) 843-56-13

e-mail: burmistrz@szczawno-zdroj.pl


Zadaniem Burmistrza Szczawna-Zdroju jest: 

I. Kierowanie Urzędem zapewniając jemu warunki do sprawnej pracy oraz prawidłowego funkcjonowania przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz kierowników Wydziałów, szczególnie poprzez:

 

1) właściwy podział zadań między członków kierownictwa Urzędu tj: Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika oraz kierowników Wydziałów 

2) prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych,

3) ustalanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu,

4) stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,

5) właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli.

II. Ponadto Burmistrz:

1) kieruje bieżącymi sprawami Urzędu,

2) reprezentuje Urząd na zewnątrz,

3) podejmuje czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, 

4) wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach, które nie powierzono do realizacji innym pracownikom Urzędu,

5) prowadzi gospodarkę finansową miasta,

6) ogłasza uchwały Rady Miasta w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

7) odpowiada za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składa w tej sprawie wnioski i propozycje Radzie.

8) koordynuje działalność służb użyteczności publicznej,

9) przyjmuje i odpowiada na skargi oraz wnioski składane przez posłów i senatorów a także udziela odpowiedzi na interpelacje radnych,

10) nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi oraz je rozwiązuje,

11) podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,

12) wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady.

13) składanie oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności Urzędu i nie przekazanych do realizacji zastępcy lub sekretarzowi,

14) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do jego kompetencji przepisami prawa.

 

Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Alicja Kubik
(2003-06-24 07:21:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Paula Piechaczyk
(2014-12-11 08:39:32)

 
 
liczba odwiedzin: 8963735

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X