☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Inicjatyw i Rozwoju

 

Wydział Inicjatyw i Rozwoju

Kierownik Wydziału: Andżelika Godyk-Kijewska
tel: 74 849-39-38
 

Zadaniem Wydziału Inicjatyw i Rozwoju jest:
Wydział Inicjatyw i Rozwoju poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały określone w § 11 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:

1)   realizacja zadań własnych Gminy wynikających z:

a)    ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;

b)    ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

c)    ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami;

d)    ustawy prawo budowlane;

e)    ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;

f)     ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności,

g)    ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,

2)   prowadzenie spraw związanych z ewidencją, nazewnictwem i numeracją nieruchomości,

3)   prowadzenie spraw związanych z dzierżawą ogrodów przydomowych,

4)   prowadzenie ewidencji urządzeń i zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.


 

Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Kubik Alicja
(2003-07-01 07:44:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2022-11-24 13:18:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 107814