☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Finansowy

 

Wydział Finansowy

Kierownik Wydziału: Bogumiła Wojtczuk
tel. 74 849 39 14

e-mail: skarbnik@szczawno-zdroj.pl

Wydział Finansowy podlega bezpośrednio Skarbnikowi Miasta.

Zadaniem Wydziału Finansowego jest:
Wydział Finansowy poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały określone w § 11 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:

1)    koordynacja prac związanych z opracowaniem budżetu,

2)    przeprowadzenie analiz wykonania budżetu oraz opracowywanie w tym zakresie informacji dla organów
gminy,

3)    naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie działań kontrolnych w tym zakresie,

4)    realizacja zadań związanych ze sprawowaniem przez Skarbnika Gminy nadzoru nad gospodarką finansową gminy i jej jednostek organizacyjnych,

5)    prowadzenie obsługi kasowej i księgowej Urzędu,

6)    prowadzenie ewidencji składników mienia gminy oraz wyposażenia Urzędu,

7)    bieżąca współpraca z Regionalna Izbą Obrachunkową, bankiem, organami skarbowymi i innymi organami i instytucjami, w zakresie gospodarki finansowej gminy,

8)    opracowanie sprawozdawczości finansowej,

9)    przygotowanie decyzji z zakresu zobowiązań podatkowych,

10)  wykonywanie prac z zakresu naliczania płac, realizacji zobowiązań podatkowych, rozliczeń z ZUS, oraz świadczeń socjalnych dla pracowników Urzędu,

11)  prowadzenie obsługi księgowej i windykacji z zakresu czynszów i opłat eksploatacyjnych za najem lokali mieszkalnych i użytkowych,

12)  opracowywanie analiz realizacji budżetu, a także informacji o kosztach ponoszonych przez Gminę w poszczególnych działach.


 

 

Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Kubik Alicja
(2003-07-01 07:15:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2022-11-24 13:14:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 113825