☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Sobota 16.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostęp do Informacji Publicznej

Dostęp do Informacji Publicznej
 
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 roku Nr 112, poz. 1198) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
 
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

  Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

  Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
  2. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
  3. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.
 • Wytworzył:
  Udostępnił:
  Ostatnio zmodyfikował:
  Kubik Alicja
  (2003-07-03 08:25:34)
         DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
   
  liczba odwiedzin: 601904