Uchwała nr VIII/12/03 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 31 marca 2003 roku - w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/02 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości - nieważność Uchwały stwierdzona Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki