☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Straż Miejska

 

Straż Miejska

p.o. Komendanta Straży Miejskiej: Tomasz Malik
tel. 606 743 008, 509 369 896
 
e-mail: sm@szczawno-zdroj.pl

Zadaniem Straży Miejskiej jest:
Straż Miejska poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały określone w § 11 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:

1)   zapewnienie zgodnego z przepisami funkcjonowania Straży Miejskiej,

2)   realizacja zadań wynikających z ustawy o strażach gminnych,

3)   współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i służbami specjalistycznymi w zakresie zapewniania ładu porządku i bezpieczeństwa publicznego,

4)   egzekwowanie nakazów i zakazów wynikających z przepisów prawa miejscowego, mających na celu ochronę uzdrowiskowo-wypoczynkowego charakteru miasta,

5)   udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych,

6)   inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganiu popełniania przestępstw oraz wykroczeń,

7)   informowanie właściwych służb o zaistnieniu na terenie miasta awarii infrastruktury technicznej i innych zagrożeniach,

8)   kontrola utrzymania ładu i czystości na terenie miasta,

9)   wykonywanie zadań wynikających z ustawy Kodeks wykroczeń oraz innych przepisów dających strażom gminnym możliwość nakładania grzywien w postaci mandatu karnego,

10) kontrola zabezpieczenia budynku Urzędu Miejskiego.

 

Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Kubik Alicja
(2003-07-01 08:02:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2022-11-24 12:46:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 107814