Uchwała Nr XXXIX/6/14 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki