☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Niedziela 28.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

 

 

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego


Wymagane dokumenty :
1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Druk do pobrania oraz Druk do pobrania

Powinien on zawierać nazwę jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia pasa drogowego.
2. Plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarów.
3. Pozwolenie na budowę, jeżeli w pasie drogi umieszczane są urządzenia typu przyłącza gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne itp.
 
Opłaty:
1. Opłata za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym powodujących naruszenie nawierzchni za każdy dzień - 5,00 zł.
2. Opłata za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym bez naruszenia nawierzchni za każdy dzień - 2,00 zł.
3. Opłata za zajęcie przez rzut poziomy 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego rocznie - 50 zł.
4. Za zajęcie przez rzut poziomy 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych oraz reklam niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za każdy dzień w wysokości:
a)  obiekty handlowe - 1,00 zł.
b) części budynków umieszczone w pasie drogowym - 0,10 zł.
c) boksy śmietnikowe trwale związane z gruntem - 1,00 zł.
d) pozostałe obiekty budowlane - 2,00 zł.
e) powierzchni reklamy - 10,00 zł.
5. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności na inne cele niż wymienione w punktach 1 - 4 za każdy dzień w wysokości:
a) stoiska handlowe tymczasowe, nie będące obiektami budowlanymi - 4,00 zł.
b) ogródki przed punktami gastronomicznymi - 0,25 zł.
c) ekspozycja towarów przed sklepem - 1,00 zł.
d) handel okazjonalny - 4,00 zł.
e) inne rodzaje zajęcia - 2,00 zł.
 
Opłatę należy wpłacić na konto bankowe Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. 
Bank PKO BP SA O/Wałbrzych
Nr rach. 55 1020 5095 0000 5402 0011 2458.

Miejsce złożenia dokumentów :
Punkt Obsługi Interesanta pok. nr 5

Termin załatwienia sprawy : 
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy :
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Szczawna Zdroju w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Wydział Gospodarki Komunalnej
Inspektor ds. infrastruktury komunalnej i drogownictwa pok. nr 25
tel. 74 849 39 25

Podstawa prawna :
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 86 poz. 958),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1986r. Nr 6 poz. 33),
- Uchwała Nr XXIII/45/16 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paula Piechaczyk
(2013-04-15 10:11:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Paula Piechaczyk
(2016-12-08 12:27:57)

 
 
liczba odwiedzin: 8864114

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X