Przebudowa fragmentu chodnika przy ul. Granicznej w Szczawnie-Zdroju w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa chodników”.