Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z parkingów, chodników, jezdni dróg gminnych na terenie miasta Szczawno-Zdrój