Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (dystrybucja i sprzedaż) do zapewnienia oświetlenia ulic, placów, dróg, parków i innych ciągów komunikacyjnych, fontann, monitoringu oraz infrastruktury Parku Technologicznego itp. na terenie miasta Szczawna-Zdroju