☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Poniedziałek 26.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
Zarządzenie Nr 172/2022 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego z terenów stanowiących własność Gminy Szczawno- Zdrój element menu 2022-09-23 15:21:24 UTWORZENIE
Wykaz Nr 151/2022 nieruchomości gruntowej zabudowanej wieżą kamienną przeznaczonej do dzierżawy element menu 2022-09-23 15:16:56 UTWORZENIE
Wykaz Nr 150/2022 nieruchomości gruntowej zabudowanej wieżą kamienną przeznaczonej do dzierżawy element menu 2022-09-23 15:15:34 UTWORZENIE
Wykaz przedsięwzięć - informacja z wykonania za I półrocze 2022 element menu 2022-09-23 15:08:21 MODYFIKACJA
Wykaz przedsięwzięć - informacja z wykonania za I półrocze 2022 element menu 2022-09-23 14:53:47 MODYFIKACJA
Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 element menu 2022-09-23 14:37:37 UTWORZENIE
Wykaz przedsięwzięć - informacja z wykonania za I półrocze 2022 element menu 2022-09-23 14:34:25 UTWORZENIE
Wieloletnia prognoza finansowa - informacja z wykonania za I półrocze 2022 element menu 2022-09-23 14:32:48 UTWORZENIE
Tabela Nr 14 - Dochody i wydatki majątkowe finansowane srodkami zgromadzonymi na rachunku środków z RFIL - I półrocze 2022 element menu 2022-09-23 13:54:42 UTWORZENIE
Tabela Nr 13 - Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dokonanych w I półroczu 2022 r. element menu 2022-09-23 13:50:13 UTWORZENIE
Tabela Nr 12 - Zestawienie zadań Budżetu Obywatelskiego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój - I półrocze 2022 rok element menu 2022-09-23 13:47:55 UTWORZENIE
Tabela Nr 11 - Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2022 element menu 2022-09-23 13:46:02 UTWORZENIE
Tabela Nr 10 - Dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami oraz wydatki nimi sfinansowane za I półrocze 2022 element menu 2022-09-23 13:44:21 UTWORZENIE
Tabela Nr 9a - Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2022 element menu 2022-09-23 13:42:04 UTWORZENIE
Tabela Nr 9 - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2022 element menu 2022-09-23 13:40:07 UTWORZENIE


 
liczba odwiedzin: 78897