☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Środa 01.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego w Szczawnie - Zdroju element menu 2023-01-31 08:39:30 UTWORZENIE
Informacja Burmistrza Szczawna-Zdoju element menu 2023-01-31 08:38:03 UTWORZENIE
Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do Przedszkola Miejskiego w Szczawnie-Zdroju element menu 2023-01-31 08:36:09 UTWORZENIE
Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata element menu 2023-01-31 08:35:00 UTWORZENIE
Zgłoszenie rodziców dziecka do Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju na rok szkolny 2023/2024 element menu 2023-01-31 08:33:46 UTWORZENIE
Informacja Burmistrza Szczawna-Zdoju element menu 2023-01-31 08:31:26 UTWORZENIE
Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju element menu 2023-01-31 08:25:08 UTWORZENIE
Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola publicznego oraz pierwszych klas publicznej szkoły podstawowej, dla których Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój jest organem prowadzącym element menu 2023-01-31 08:22:43 UTWORZENIE
INFORMACJA - Polski Lad dla kultury: Rządowy Program Odbudowy Zabytków i nabór wniosków element menu 2023-01-30 13:46:29 UTWORZENIE
Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 790/37 o pow. 0.3113 ha, objętej księgą wieczystą nr SW1W/00071892/6 element menu 2023-01-30 13:42:42 UTWORZENIE
22. Działka nr 790/37 element menu 2023-01-30 13:33:24 UTWORZENIE
Webinar - DOTACJE DLA ROLNICTWA element menu 2023-01-27 14:57:16 UTWORZENIE
Uchwała nr XII/27/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju Nr LIV/72/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2023 element menu 2023-01-26 15:22:23 UTWORZENIE
Uchwała nr XII/26/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju Nr LI V/71/22 z 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój oraz w uchwale Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju Nr LIV/72/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczawno-Zdrój na rok 2023 element menu 2023-01-26 15:20:12 MODYFIKACJA
Uchwała nr XII/26/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju Nr LI V/71/22 z 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój oraz w uchwale Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju Nr LIV/72/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczawno-Zdrój na rok 2023 element menu 2023-01-26 15:19:25 UTWORZENIE


 
liczba odwiedzin: 107339