Zarządzenie Nr 19/11 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego