Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą

Miejsce złożenia dokumentów:

Wybrany urząd stanu cywilnego na terenie całego kraju,

Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnie-Zdroju (pokój nr 35)
tel. 74 849 39 35

Wymagane dokumenty:
  • Podanie o wpisanie (transkrypcję) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
  • Oryginalny dokument aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
  • Urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu stanu cywilnego dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Opłaty:
Za wydanie odpisu zupełnego po wpisaniu aktu do rejestru stanu cywilnego - 50,00 zł

Opłatę skarbową wnosi się:

  • gotówką lub za pomocą kart płatniczych w siedzibie Urzędu
  • na rachunek bankowy Urzędu: PKO Bank Polski S.A. 55 1020 5095 0000 5402 0011 2458
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego;
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2004-01-29 11:09:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2024-02-01 12:41:57)