Opłaty roczne z tytułu użytkowania

 Dotyczy :

1. Uaktualnienia naliczeń opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego, umową darowizny, postanowieniem sądu i nabyciem prawa trwałego zarządu.
2. Aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (działanie z urzędu na podstawie aktualnej wyceny wartości nieruchomości).

Miejsce złożenia wniosku:

Punkt Obsługi Interesanta (pokój nr 2)

Godziny przyjmowania klientów:

W godzinach pracy Urzędu

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wydanej w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tyt. trwałego zarządu przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24, za pośrednictwem Burmistrza Szczawna-Zdroju w terminie 30 dni od otrzymania decyzji, a od aktualizacji opłat rocznych przysługuje odwołanie bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu.

Podstawa prawna:

  • Art. 77 do art. 81 oraz art. 87 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek o zmianę naliczenia opłaty rocznej (w związku z nabyciem/zbyciem nieruchomości, w związku z nabyciem spadku - druki patrz poniżej)
  • dokumenty przenoszące nabyte prawo: akt notarialny, postanowienie Sądu.

Komórka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami (pokój nr 37)
74 849 39 37

Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2004-01-30 10:26:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2022-05-19 11:08:24)