Kierownictwo Urzędu - Zastępca Burmistrza

 

Zastępca Burmistrza Szczawna-Zdroju
Marek Ćmikiewicz

tel. 74 849 39 16
fax 74 843 56 13
 

e-mail: zastepca@szczawno-zdroj.pl

 
 
 
Zadaniem Zastępcy Burmistrza Szczawna-Zdroju jest:
1) wykonywanie zadań powierzonych mu przez Burmistrza zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami,
2) zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności oraz zapewnienie realizacji powierzonych zadań zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami,
3) nadzorowanie działalności podlegających mu wydziałów,
4) zapewnienie - w powierzonym mu zakresie - przestrzegania zasad praworządności oraz sprawiedliwości społecznej,
5) współpraca z komisją Rady i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w ramach powierzonej mu problematyki,
6) realizacja powierzonych przez Burmistrza zadań, które są określone w Zarządzeniu Burmistrza Miasta.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kubik Alicja
(2003-06-27 14:13:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2021-12-10 11:31:13)