Uchwała Nr XXXIV/2/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2004 oraz udzielenia Burmistrzowi Szczawna Zdroju absolutorium