Załącznik Nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój za I półrocze 2022 roku