Nazwa Typ Data Operacja
Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL dokument HTML 2024-04-18 09:00:38 MODYFIKACJA
Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL element menu 2024-04-18 09:00:38 MODYFIKACJA
Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL dokument HTML 2024-04-18 08:57:44 MODYFIKACJA
Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL element menu 2024-04-18 08:57:44 MODYFIKACJA
Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL dokument HTML 2024-04-18 08:45:13 MODYFIKACJA
Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL element menu 2024-04-18 08:45:13 MODYFIKACJA
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców dokument HTML 2024-04-18 08:44:09 MODYFIKACJA
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców element menu 2024-04-18 08:44:09 MODYFIKACJA
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców dokument HTML 2024-04-18 08:43:31 MODYFIKACJA
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców element menu 2024-04-18 08:43:31 MODYFIKACJA
Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich dokument HTML 2024-04-18 08:42:39 MODYFIKACJA
Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich element menu 2024-04-18 08:42:39 MODYFIKACJA
Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL dokument HTML 2024-04-18 08:41:55 UTWORZENIE
Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL element menu 2024-04-18 08:41:55 MODYFIKACJA
Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL element menu 2024-04-18 08:38:03 UTWORZENIE