Uchwała Nr XXXIII/6/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szczawna-Zdroju absolutorium z wykonania budżetu Gminy za rok 2008

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki