Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo granicą

Miejsce złożenia dokumentów:

Wybrany urząd stanu cywilnego na terenie całego kraju,

Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnie-Zdroju (pokój nr 35)
tel. 74 849 39 35

Wymagane dokumenty:
  • Podanie o wydanie zaświadczenia,
  • Dokument stwierdzający tożsamość,
  • Dokument o stanie cywilnym przyszłego małżonka,
  • Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Opłaty :
Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski może zawrzeć małżeństwo za granicą - 38,00 zł

Opłatę skarbową wnosi się:

  • gotówką lub za pomocą kart płatniczych w siedzibie Urzędu
  • na rachunek bankowy Urzędu: PKO Bank Polski S.A. 55 1020 5095 0000 5402 0011 2458
Termin i sposób załątwienia sprawy:
- niezwłocznie,
- zaświadczenie jest ważne 6 miesiący od daty wydania.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego;
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2004-01-29 11:25:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2024-02-01 12:43:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki