Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2005 r.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 13 października 2005 r.) informujemy, że uruchomiono Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na portalu ePUAP, pod adresem http://epuap.gov.pl;

Adres skrytki ePUAP: /UM221031/SkrytkaESP

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 - 15:30) do Punktu Obsługi Interesanta mieszczącego się w pokoju nr 1 przy ul. Kościuszki 17 w Szczawnie-Zdroju na następujących nośnikach danych:
1. Płyta CD-RW
2. Pamięć masowa USB
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
Akceptowalne formaty załączników to:
1. DOC, RTF, ODT 
2. XLS, ODS 
3. TXT
4. GIF, TIF, BMP, JPG
5. PDF
6. ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2008-05-06 14:58:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2023-12-11 10:57:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki