Dane adresowe Urzędu

 

Informacje o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju w tekście łatwym do czytania ETR

Informacje o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju w pliku elektronicznym zawierającym tekst odczytywalny maszynowo


 

Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju
ul. Tadeusza Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój

NIP: 886-10-03-990, REGON: 000527180

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
ul. Tadeusza Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój

NIP: 886-25-72-767, REGON: 890718219

tel. 74 849 39 16

http://www.szczawno-zdroj.pl
e-mail: sekretariat@szczawno-zdroj.pl

KONTO PODSTAWOWE:  55 1020 5095 0000 5402 0011 2458

KONTO SUM DEPOZYTOWYCH:  76 1020 5095 0000 5102 0011 4264

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) podaje się do publicznej wiadomości adresy stron internetowych zawierających:


W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW BURMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJU
PRZYJMUJE W KAŻDY WTOREK W GODZINACH 7:30-16:00
LUB W DOWOLNYM UZGODNIONYM TERMINIE

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W SZCZAWNIE-ZDROJU PRZYJMUJE
W KAŻDY WTOREK W GODZINACH 15:00-16:00
LUB W DOWOLNYM UZGODNIONYM TERMINIE.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kubik Alicja
(2003-05-27 10:09:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2024-02-29 09:39:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki