Uchwała nr XXIV/29/04 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy - nieważność § 2 ust. 3 tiret 4 i § 4 stwierdzona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki