Wykaz rejestrów i ewidencji Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami

WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI
PROWADZONY PRZEZ
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

 

1. Rejestr przetargów dotyczących ustawy o gospodarce nieruchomościami
2. Rejestr decyzji podziałowych
3. Ewidencja ogródków przydomowych
4. Ewidencja użytkowników wieczystych

Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie i udostępnienie informacji są Katarzyna Kalisz oraz Iwona Targosińska pokój nr 37 (III piętro).

Telefon kontaktowy
74 849 39 37

 

5. Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
6. Rejestr wydanych decyzji pozwolenia na budowę
7. Rejestr numerów porządkowych nieruchomości
8. Rejestr dokumentów o środowisku

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie i udostępnienie informacji jest Elżbieta Kramnik pokój nr 36 (III piętro).

Telefon kontaktowy
74 849 39 36

9. Rejestr list oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie i udostępnienie informacji jest Edyta Szaniawska-Kukuryk pokój nr 36
(III piętro).

Telefon kontaktowy
74 849 39 36

 

10. Ewidencja obiektów budowlanych (książki obiektów budowlanych - budynków komunalnych i będących zarządzanymi przez gminę)

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie i udostępnienie informacji jest Henryk Drozdowski pokój nr 36 (III piętro).

Telefon kontaktowy
74 849 39 36

 

 

 

Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Kubik Alicja
(2003-07-09 16:06:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2024-01-15 11:01:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki