Czyste Powietrze 3.0 - Punkt konsultacyjny dla Mieszkańców Szczawna-Zdroju

"Czyste Powietrze 3.0" - dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych - program ogólnopolski.

Informuję, że w Urzędzie Gminy Szczawno-Zdrój uruchomiony został Punkt Konsultacyjno- Informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dla Mieszkańców Szczawna -Zdroju. W Punkcie istnieje możliwość skonsultowania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz ich złożenie. Wnioski przekazywane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Godziny otwarcia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 15:00

Mieszkańcy naszej Gminy, będą mogli uzyskać informację dotyczącą programu „Czyste Powietrze”, i otrzymać
dofinansowanie do:

TERMOMODERNIZACJI CZĘŚCIOWEJ:

- wymiany źródła ciepła,
- wymiany stolarki drzwiowej i okiennej,

- OZE: mikroinstalację fotowoltaiczne i kolektory słoneczne
- stolarki okiennej i drzwiowej
- ocieplenie dach lub stropu
- ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych, oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych,
- ocieplenie strop nad nieogrzewaną piwnicą, podłogi na gruncie,
- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

TERMODERNIZACJA KOMPLEKSOWA

Warunkiem otrzymania dofinansowania do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją jest przeprowadzenie audytu energetycznego.

Jednocześnie, ze względu na usprawnienie pracy punktu konsultacyjnego, zwracam się z prośbą o wcześniejsze telefoniczne ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania z pracownikiem tutejszego urzędu (tel. 74 849 39 08/ 04).

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

https://portal.fos.wroc.pl/ oraz http://czystepowietrze.gov.pl/

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

  • udzielanie informacji osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • przedstawianie korzyści płynących z przystąpienia do Programu,
  • wspieranie Wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,
    pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
  • pomoc przy wypełnianiu wniosków,
  • przekazanie do WFOŚiGW wersji papierowej wniosku o dofinansowanie,
  • udzielanie pomocy Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania
    w tym, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku, lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą (do dwóch lokali).

Czyste Powietrze – program priorytetowy – wersja obowiązująca od 03.01.2023 r.

Wymagana dokumentacjahttps://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Czyste Powietrza  program priorytetowy

Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania

Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania

Kalkulator dotacjihttps://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacjihttps://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/Czyste-Powietrze-program-priorytetowy-NFOSiGW-1.pdf\

Funkcjonowanie punktu umożliwi i zachęci Mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Szczawno Zdrój.

Pamiętajmy!

Poprawa jakości powietrza to nasz wspólny cel.

Burmistrz Szczawna – Zdroju Marek Fedoruk

Obraz przedstawia plakat

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Królikowska
(2024-02-01 14:23:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2024-03-05 13:24:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki