Informacja o stawkach podatków i opłat w 2024 roku

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 roku:

- stawki podatku od nieruchomości na rok 2024 uległy zmianie, obecnie obowiązują stawki przyjęte Uchwałą Nr LXIII/128/23  Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 23 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok -> link do uchwały:
http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl/public/getFile?id=286963

- wysokość opłaty uzdrowiskowej w 2024 roku uległa zmianie, obecnie obowiązuje opłata uzdrowiskowa zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/163/23 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, ustalenia wysokości stawki opłaty, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso -> link do uchwały: http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl/public/getFile?id=287592

- stawki podatku od środków transportowych na rok 2024 nie uległy zmianie, nadal obowiązują stawki przyjęte Uchwałą Nr LII/62/22  Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych -> link do uchwały:
http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl/public/get_file.php?id=280924

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Królikowska
(2023-11-22 09:30:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2024-01-08 14:23:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki