Informacja o stawkach podatków i opłat w 2023 roku

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 roku:

- stawki podatku od nieruchomości na rok 2023 uległy zmianie, obecnie obowiązują stawki przyjęte Uchwałą Nr L/55/22  Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok -> link do uchwały: /public/getFile?id=280191

- wysokość opłaty uzdrowiskowej w 2023 roku uległa zmianie, obecnie obowiązuje opłata uzdrowiskowa zgodnie Uchwałą Nr L/56/22 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, ustalenia wysokości stawki opłaty, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso -> link do uchwały: /public/getFile?id=280192

- stawki podatku od środków transportowych na rok 2023 uległy zmianie, obecnie obowiązują stawki przyjęte Uchwałą Nr LII/62/22  Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych -> link do uchwały: /public/getFile?id=280924

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Królikowska
(2023-01-10 10:31:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2023-01-10 10:32:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki