Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - informacja

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  oraz ustawą z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców, prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce funkcjonowania planowanej placówki.

Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło również na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia MAPĘ żłobków i klubów dziecięcych - narzędzie służące rodzicom dzieci w wieku do lat 3 do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych. Na mapie tej oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego pokazywane są również inne dane tej instytucji - w tym dane kontaktowe, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, informacja czy placówka jest dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.

Mapę żłobków i klubów dziecięcych można znaleźć pod adresem:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Królikowska
(2022-02-10 12:38:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2022-02-10 12:39:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki