Informacja o stawkach podatków i opłat w 2022 roku

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 roku:

- stawki podatku od nieruchomości na rok 2022 uległy zmianie, obecnie obowiązują stawki przyjęte Uchwałą Nr XXXIX/67/21  Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 25 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok -> link do uchwały: /public/getFile?id=273831

- wysokość opłaty uzdrowiskowej w 2022 roku uległa zmianie, obecnie obowiązuje opłata uzdrowiskowa zgodnie Uchwałą Nr XL/74/21 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, ustalenia wysokości stawki opłaty, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso -> link do uchwały: /public/getFile?id=274521

- stawki podatku od środków transportowych na rok 2022 nie uległy zmianie, obecnie obowiązują stawki przyjęte Uchwałą Nr XV/65/19  Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych -> link do uchwały: /public/getFile?id=202739

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Królikowska
(2022-01-12 12:48:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2023-01-10 10:16:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki