Informacja o stawkach podatków i opłat w 2020 roku

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 roku:

- stawki podatku od nieruchomości na rok 2020 uległy zmianie, obecnie obowiązują stawki przyjęte Uchwałą Nr XV/63/19 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ->link do uchwały: /public/getFile?id=202737

- wysokość opłaty uzdrowiskowej w 2020 roku uległa zmianie, obecnie obowiązuje opłata uzdrowiskowa zgodnie z Uchwałą Nr XV/64/19  Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, ustalenia wysokości stawki opłaty, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso -> link do uchwały: /public/getFile?id=202738

- stawki podatku od środków transportowych na rok 2020 uległy zmianie, obecnie obowiązują stawki przyjęte Uchwałą Nr XV/65/19  Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych -> link do uchwały: /public/getFile?id=202739

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Królikowska
(2022-01-12 12:31:02)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki