Informacja o stawkach podatków i opłat w 2019 roku

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 roku:

- stawki podatku od nieruchomości na rok 2019 nie uległy zmianie, obecnie obowiązują stawki przyjęte Uchwałą Nr XLII/73/17 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ->link do uchwały: /public/get_file.php?id=184986

- wysokość opłaty uzdrowiskowej w 2019 roku nie uległa zmianie, obecnie obowiązuje opłata uzdrowiskowa zgodnie z Uchwałą Nr XLII/70/17 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, ustalenia wysokości stawki opłaty, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso -> link do uchwały: /public/get_file.php?id=184983

- stawki podatku od środków transportowych na rok 2019 nie uległy zmianie, obecnie obowiązują stawki przyjęte Uchwałą Nr XIV/78/15 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/53/12 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ->link do uchwały: /public/getFile?id=168092

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Królikowska
(2022-01-12 11:56:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2022-01-12 12:39:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki