☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o zmianie terminu składania oświadczeń majątkowych za 2019 r. w związku z epidemią koronawirusa

USTAWA

z dnia 31 marca 2020 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

 

Art.  1.   W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) wprowadza się następujące zmiany:

17) po art. 31 dodaje się art. 31a-31zzd w brzmieniu:

(…)

Art. 31zza. Osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

(….)

Wytworzył:
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2020-05-06 07:48:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechaczyk Paula
(2020-05-06 07:49:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 113705