Założenie ewidencji dla dróg gminnych (wraz z fotograficzną rejestracją pasa drogowego) - 56 ulic o długości 23 km oraz wdrożenie systemu GIS do zarządzania infrastrukturą drogową

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki