Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Parku Szwedzkim przy ul. Aleja Spacerowa w Szczawnie-Zdroju (dz. nr 160 obr. 2 Szczawno-Zdrój) w branży konstrukcyjno-budowlanej

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki