Wykonanie z płyt kamiennych i kostki kamiennej 105 mb nawierzchni chodnika ul. Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju pomiędzy posesjami nr 26-29

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki