Wykonywanie usług remontowych i konserwacyjnych, usuwanie awarii instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej w zakresie wymiany osprzętu, bezpieczników i źródeł światła oraz pełnienie dyżurów w dni powszednie w godz. 15.00 - 22.00 i w dni wolne od pracy, święta w godz. 7.00- 22.00 w celu przyjmowania zgłoszeń i usuwania awarii, w budynkach i lokalach administrowanych przez Uzdrowiskową Gminę Miejską Szczawno - Zdrój

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki