Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego nad zadaniem pn. Budowa krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego, w tym kompleksowej obsługi realizacji inwestycji, sprawdzenia dokumentacji projektowej, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich, udział w pracach zespołu oraz komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy robót a następnie nadzór nad realizacją robót budowlanych

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki